Archiv článků

28.06.2013 12:06
Trvalé vyřazení vozidla z registru slouží k tomu, aby se vlastník mohl zbavit svého vozidla a aby se tím zbavil své povinnosti platit povinné ručení. Znovu je zde nutno zopakovat, že dokud vozidlo z registru vyřazeno není, povinnost platit povinné ručení trvá bez ohledu na to, že se...
25.06.2013 15:28
Nabízíme jedinečné ceny při výkupu Vašeho auta určeného k ekologické likvidaci. Nabídka vyplývá z charakteru jednotlivých členů sítě. Základní komparativní výhodou je možnost prodeje některých, stále ještě cenných náhradních dílů z vašeho auta určeného k ekologické likvidaci. Návratem některých...
17.06.2013 15:31
Postup ekologické likvidace vozu: Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Jak probíhá ekologická likvidace vozidel: Kontaktujete nás na...
11.06.2013 07:04
Nabízíme ekologickou likvidace vozidel také v Praze a okolí. Garantujeme rychlé a solidní jednání. Ekologická likvidace je pro Vás bezstarostná!! pro vozidlo si přijedeme a zdarma ho odtáhneme (Praha a Středočeský kraj) nebo s ním můžete přijet na n aší provozovnu vystavíme Vám...
17.11.2012 15:41
Budoucí legislativa vychází z požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která byla implementována do české legislativy zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.Tyto dva dokumenty jsou základními a stěžejními dokumenty ekologické likvidace vozidel. Ve zmíněné směrnici...
15.11.2012 19:11
Počátkem roku 2015 budou všechny autovrakoviště povinny plnit daný procentuální stupeň zpracování autovraků. Stupněm zpracování bude splnění požadavků plynoucích ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, která ukládá minimální přípustnou míru recyklace autovraků na 95 % jeho hmotnosti....
Záznamy: 1 - 6 ze 6

Kontakt

Auta Bechyně Bežerovice 52
Bechyně
39165
+420 606 272 373
+420 380 426 420
auta.bechyne@seznam.cz