Postup ekologické likvidace vozidel a potřebné doklady

17.06.2013 15:31

Postup ekologické likvidace vozu:

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel:

 1. Kontaktujete nás na telefonních číslech +420 380426420 nebo +420 606272373 a domluvíte si termín, kdy k vám můžeme přijet a odvézt vozidlo určené k ekologické likvidaci.
 2. Přijedeme k vám a odtáhneme vaše vozidlo do našich prostor, kde ekologická likvidace proběhne.
 3. Zdarma vystavíme protokol o ekologické likvidaci vozidel.
 4. Odhlášení vozidla z evidence vozidel na příslušné úřadě.
 5. Zrušení pojistné smlouvy u příslušné pojišťovny. 

Celý proces probíhá rychle a snadno. Vozidlo je možné zlikvidovat ještě v den zavolání.

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále:

 • Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
 • Předá předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

 

Potřebné doklady:

Aby mohla proběhnout ekologická likvidace vašeho vozidla hladce bez zbytečných zdržení, je potřeba mít připraveny potřebné doklady.

K samotné ekologické likvidaci jsou potřeba následující doklady:

 1. občanský průkaz, resp. v případě, že je vlastníkem vozidla firma, pak je nutné doložit živnostenský list nebo jiné oprávnění k podnikání,
 2. velký technický průkaz,
 3. osvědčení o technickém průkazu (tzv. malý technický průkaz).

Další doklady:

 1. plná moc – pouze v případě, že ekologickou likvidaci vozidla vyřizuje jiná osoba než je uvedená v TP (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.

K vyřazení vozidla z evidence vozidel (na odboru dopravy) je navíc potřeba:

 1. likvidační protokol – protokol, který získáte na základě ekologické likvidace vašeho vozidla přímo od nás.
 2. 2 x registrační značka (SPZ), v případě ztráty je nutné čestné prohlášení o ztrátě.
 3. vyplněnou žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (k dostání na úřadě). 
 4. plná moc v případě, že nejste majitelem vozidla (nemusí být notářsky ověřená), plná moc je ke stažení zde.