Trvalé odhlášení/vyřazení vozidla z evidence vozidel a zrušení povinného ručení

28.06.2013 12:06

Trvalé vyřazení vozidla z registru slouží k tomu, aby se vlastník mohl zbavit svého vozidla a aby se tím zbavil své povinnosti platit povinné ručení. Znovu je zde nutno zopakovat, že dokud vozidlo z registru vyřazeno není, povinnost platit povinné ručení trvá bez ohledu na to, že se s autem nejezdí nebo je někde schované ve stodole. Zákon 56/2001 Sb. upravuje dnes způsoby vyřazení vozidla z evidence v §13 takto:

 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení motorového vozidla a přípojného vozidla z registru, pokud

 

a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo,

 

b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),

 

c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu.

 

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu. Vlastník vozidla přitom odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel podle odstavce 1 písm. a), je vlastník motorového a přípojného vozidla povinen doložit způsob jeho zániku.

 

ad a)

 

S ohledem na shora uvedenou právní úpravu, tak je možné trvale vyřadit vozidlo v případě úplného zničení vozidla, kdy se nedokládá doklad o ekologické likvidaci, ale pouze se dokládá způsob zániku. Takovým dokladem bude zpravidla buď policejní protokol nebo zpráva od hasičů nebo jiný dokument prokazující, že vozidlo zaniklo, tedy přestalo existovat jako věc v právním smyslu, což budou právě případy totálního zničení vozidla (zcela ničivý požár, zasypání skálou, pád do hlubin, utopení bez možnosti vylovení apod.). Ve skutečnosti se jedná o málo časté případy.

 

ad b)

 

Tento okruh případů se týká situací, kdy zaniklo povinné ručení. Typicky tam, kde bylo vozidlo ukradeno. Povinné ručení zaniká odcizením vozidla a následně pak je možno s policejním protokolem nechat vozidlo trvale vyřadit. Doklad o ekologické likvidaci se pochopitelně nepřikládá.

 

ad c)

 

Předložení dokladu o ekologické likvidaci. Pokud se nejedná o případy uvedené shora, může nechat vlastník své auto vyřadit, pokud předloží doklad o jeho ekologické likvidaci.

 

Vlastník je při vyřazení povinen odevzdat osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla a předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla z registru. Registrační značka se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností neodevzdá v případě, že bylo silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo trvale vyřazeno z provozu z důvodu jeho zániku nebo odcizení.

  


Změny po 1. 1. 2009

 

Shora zmiňovaná novela modifikuje důvody vyřazení vozidla s tím, že přidává nový důvod, a to skutečnost, že „zanikl účel využití vozidla“. Bohužel už zákonodárce zapomněl říct, co tím chtěl vlastně říct. Hned si nicméně objevily spekulace, že stačí říct, že zanikl účel využití vozidla a je to. Tak snadné to asi v praxi nebude, neboť by se tím kompletně obešla povinnost dokládat ekologickou likvidaci vozidla. Navíc to bude muset vlastník prokazovat, ale co to vlastně bude prokazovat a jak, zákon blíž nestanoví. Dle mého soudu se jedná o nedopracované ustanovení, které nebude prakticky příliš využitelné.

 

článek je převzat z: http://www.autoweb.cz/trvale-vyrazeni-vozidla/

Kontakt

Auta Bechyně Bežerovice 52
Bechyně
39165
+420 606 272 373
+420 380 426 420
auta.bechyne@seznam.cz